Bodemverbeteraar en organische meststof

Hofmans speelt in op ontwikkelingen in de markt en heeft daarom het productpakket uitgebreid!

Wij bieden onze klanten een breed scala aan bemestende en bodemverbeterende meststoffen.

 

Ons aanbod

 • UpcyclingChampost
  Naast de standaard champost bieden we gescheiden champost aan. Hier is bij het leegmaken de toplaag (dekaarde) gescheiden van de onderlaag. Deze champost is droger en bevat meer verse organische stof en mineralen.

  Voor de reguliere champost, klik hier.
   
 • Dekaarde (zwartveen)
  De dekaarde is toplaag die bij het leegmaken is gescheiden van de champost. Dekaarde is een ideale bodemverbeteraar met een positief effect op de structuur en de pH in de bodem. 
   
 • Upcycle-compost
  Een hoogwaardige compost, geproduceerd in de Upcycle-installatie in Gemert uit een mengsel van gescheiden champost en dikke mestfractie. De Upcycle-compost heeft een droge stofgehalte van 50-55% en bevat ca. 15 kg N, 15kg P2O5 en 15 kg K2O.
   
 • Groen- en GFT-compost (afkomstig van regionale productielocaties)
  Groencompost (fijn)    0-10 mm
  Groencompost (grof)  0-40 mm
  GFT-compost (Keurcompost)
   
 • Schuimaarde | gips | kalk
  ​Producten met een zuurbindende waarde en een structuurverbeterende werking.

Advies en verkoop

Door het brede scala aan producten zijn we in staat om een optimale mix van bodemverbeteraars/meststoffen samen te stellen. Hierdoor kan de klant binnen de wettelijke kaders van gebruiksnormen (stikstof, fosfaat) een maximale hoeveelheid aan organische stof aanvoeren om daarmee de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

Voor de verkoop van onze producten maken we gebruik van regionale wederverkopers die u eveneens kunnen adviseren over het gebruik en de toepassing van de bodemverbeteraars/organische meststoffen.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Tel.  088 - 900 1390 of info@hofmanshorst.nl